Bạn có thể xem điều này trong hai cách, và không phải là tín hiệu tốt cho Watch. Waning

hỗ trợ người nổi tiếng có thể đánh dấu một yếu tố làm mát mát.
giày thể thao cao gót nữ. Không phải vì có điều gì

sai trái với Watch, nhưng bởi vì Apple không phải là miễn dịch với ý thích thời trang của

ý thích và thời trang là nhanh hơn rất nhiều so với hai năm chu kỳ nâng cấp iPhone của

bạn. Có lẽ Apple sách đã có một khoảnh khắc của ánh đèn sân khấu, nhưng bây giờ có vẻ

như, nếu không dính, ít nhất là cho người đi bộ. giày thể thao cao gót nữ