Theo quy định tại những điều từ Điều 20 tới Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu tư, bao gồm: Đấu thầu đa dạng, Đấu thầu hạn chế, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, tìm tìm trực tiếp, Tự thực hiện, chọn lựa nhà thầu/ nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
Ảnh minh họa: các hình thức chọn lựa nhà thầu, nhà đầu tư. Tác giả: libellule789

<div
những hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu cơ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013
1. Đấu thầu đa dạng
Đấu thầu rộng rãi là hình thức chọn lọc nhà thầu, nhà đầu cơ trong ấy không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời kì dự thầu trên những dụng cụ thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức cốt yếu được ứng dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính khó khăn trong đấu thầu cao, hạn chế thụ động trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực.
Đấu thầu nhiều được vận dụng cho các gói thầu, Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.

hai. Đấu thầu tránh
Đấu thầu tránh được ứng dụng trong trường hợp gói thầu có buộc phải cao về khoa học hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có 1 số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
3. Chỉ định thầu
Chỉ định thầu là hình thức mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng bắt buộc của gói thầu để thương thảo hiệp đồng mà không chuẩn y đấu thầu.
1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được ứng dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hành để giải quyết ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần khai triển ngay để hạn chế gây tai hại trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên khu vực hoặc để không tác động hiểm nguy tới Công trình liền kề; gói thầu tậu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần khai triển nhằm mục tiêu kiểm soát an ninh chủ quyền đất nước, biên thuỳ đất nước, hải đảo;
c) Gói thầu cung cấp dịch vụ giải đáp, dịch vụ phi giải đáp, mua sắm hàng hóa phải tìm từ nhà thầu đã thực hành trước ấy do phải bảo đảm tính tương hợp về khoa học, bản quyền mà không thể tìm được từ nhà thầu khác; gói thầu có thuộc tính nghiên cứu, thử nghiệm; tậu bản quyền sở hữu trí tuệ;