Hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108
Hồ sơ cần chuẩn bị:
Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;

Bản thông tin chung về phân bón Bởi nhà sản xuất phân bón cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng thành phần hạn chế trong phân bón, tính năng, chỉ dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;

>>>xem thêm: hướng dẫn đăng ký lưu hành phân bón

Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (trừ các loại phân bón điều khoản tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục nguyên tắc tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)


Mẫu nhãn phân bón theo đúng phép tắc.
Mẫu đơn số 01: Đơn đề nghị công nhận/công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 108/2017/NĐ-CP bạn có thể tải về tại đây:Mẫu số 01
Mẫu số 02: báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP tại đây: Mẫu số 02


Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu:
Bước 1: Cơ quan, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ phải báo cáo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam:
– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ công nhận.
– Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ phục vụ các nguyên tắc về phân bón;
– Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý Vì.

Hy vọng những thông tin cốt yếu trên hữu dụng với bạn, Hình như để được chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108 thông tin cụ thể và giúp đỡ giải đáp thêm hãy liên hệ cho VIETPAT chúng tôi ngay hôm nay


Điều kiện để đơn vị có thể xin cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kinh doanh phân bón:
Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc xây dựng nên theo lý lẽ của pháp luật;
Có cửa hàng bán buôn phân bón. Shop buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để bố trí hàng;
Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. (http://dichvucongonline.com.vn/)
Trường hợp kinh doanh phân bón không có cơ sở phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.