Là du khách , bạn có thể sử dụng cùng một công nghệ để tránh sử dụng séc , trả tiền cho bưu chính và nhận hóa đơn vào thư đúng hạn.

Nếu bạn sẽ chuyển phát từ một sổ đăng ký kiểm tra trên giấy , bạn đã phải tùy chỉnh theo sự trở nên lạ lùng hơn của việc xem mọi thứ online , nhưng không có lý do gì bạn không thể liên tục thăng bằng các tài khoản của chúng tôi như trước đó. Theo lĩnh vực tài chính tiền ship thanh toán deposit là phát âm về loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà không cần thông điệp trước cho nhà băng deposit tiếng anh là gì.

Người dùng có thể sử dụng cùng một công nghệbây giờ bạn sẽ biết việc nhận thanh toán bằng điện tử thuận lợi như thế nào , bạn có thể muốn bắt đầu vận chuyển thanh toán theo cùng một cách. Theo tiêu chuẩn của nhà băng nhà nước tại các tài liệu quy phạm pháp luật thì tiền chuyển phát trang trải deposit là một loại hình tiền gửi không kỳ hạn.

. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn định kỳ để tìm lỗi và dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính trước khi khởi đầu quá trình.

Ngoài ra , khi bạn khởi điểm gửi và nhận thanh toán điện tử , thật khôn ngoan khi xem xét tài khoản ngân hàng của bạn thường xuyên hơn ít nhất cho tới khi bạn điều tra thấy cách mọi thứ làm việc. Bạn cũng nên thiết lập cảnh báo để bạn có thể nhận địa chỉ thư số hoặc tin chưa đọc hồ sơ bất kỳ khi nào có tiền ship hoặc rút tiền trong bất kể tài khoản nào của bạn.

Để làm cái này , bạn có thể thiết lập thanh toán hóa đơn trực tuyến với nhà băng của bọn mình hoặc cấu hình trang trải ach với bất kỳ ai bạn cần thanh toán.