thiết bị mầm non hà vũ Một trong những thế mạnh Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự tăng trưởng của trẻ làm trung tâm trong xây dựng chuẩn. Đây là cách tiếp cận tiên tiến trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã trao đổi với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu thành lập Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự vững mạnh của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc thành lập chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi hoạt động của nhà quản lý trường mầm non đều có pháp luật, chỉ bảo cụ thể, quyền tự chủ và bổn phận giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của tác động quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý trẻ con, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự tăng trưởng về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của toàn bộ các hành động quản lý nhà trường có thể coi sự vững mạnh của trẻ là cái đích mà mọi năng lực chỉ đạo và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các hành động quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, nghĩa vụ giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới quan trọng như sau:


Thứ nhất, Coi sự phát triển của trẻ là thước đo thành công của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự lớn mạnh của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý con nít của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> siêu thị đồ chơi mầm non => Sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến tranh cãi về tiêu dùng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng bản chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” tầm thường được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn so với một tập đoàn, một cửa hàng.


Quản trị trường học là cách thức để một vài người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) hướng dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các điều khoản, cách và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “tăng trưởng năng lực của hiệu trưởng liên tiếp”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non chẳng hề là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được lao lý ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và bổn phận giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn không hề để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà chủ đạo để hỗ trợ hiệu trưởng (hoặc một số người có nguyện vọng trở thành hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tập đoàn cấp trên bồi dưỡng thường, liên tục để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được bộc lộ như thế nào?

- Quản trị trường học là các công đoạn xử lí nước sạch xây dựng và tập hợp các quy tắc, sơ đồ nhằm vận hành và kiểm soát tất cả động tác của một nhà trường; là những phương cách để một vài người có thẩm quyền chỉ huy dạy bảo và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chính sách và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu nghĩa vụ trước nhà trường, cộng đồng và người học về sự tin cậy, tính thích ứng và hiệu quả nhất mức giá quản lý thông qua việc phân chia trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và tốt nhất hành động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các tác động như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị cơ quan, quản trị nhân sự, quản trị các hành động nuôi dưỡng, chăm bẵm, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, tăng trưởng quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các công sở, cá nhân có nghĩa vụ xây dựng các định hướng phát triển, công sở thực hiện và giám sát quá trình, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non