Công ty TNHH công nghệ số D&T toàn cầu là đơn vị tiên phong trong ngành lắp đặt camera giám sát. Dưới đây chúng tôi xin đưa ra mẫu hợp đồng lắp đặt camera của công ty với khách hàng là văn bản thể hiện trách nhiệm bảo hành sau khi lắp đặt cho khách hàng sản phẩm mà công ty chịu trách nhiệm
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý bán cho bên A và bên A đồng ý mua của bên B nhưng loại camera quan sát như danh sách kèm theo:
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Tổng giá trị hợp đồng :………
ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG
Thời gian bàn giao thiết bị: 03 ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền thanh toán.
Địa điểm giao hàng: tại trạm quan trắc Bắc Ninh.
ĐIỀU 4: THANH TOÁN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Thanh toán:
Bên A thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị của hợp đồng với hình thức thanh toán như dưới đây.
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản thánh 2 đợt:
+ Đợt 1: Bên A chuyển khoản cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng và nhận được giấy đề nghị tạm ứng.
+ Đợt 2: Bên A chuyển khoản cho bên B 70% hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày sau khi Bên B bàn giao toàn bộ hàng hóa, hoàn thiện lắp đặt và Bên A nhận được hồ sơ thanh toán gồm:
+ Giấy đề nghị thanh toán
+ Hóa đơn tài chính (bản gốc);
+ Biên bản giao nhận vật tư hàng hóa;
+ Chứng chỉ CO, CQ của thiết bị chính;
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM BÊN A
Hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho bên B trong quá trình bàn giao thiết bị. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn hợp đồng như qui định tại điều 4.
ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM BÊN B
- Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hàng hoá theo đúng danh mục quy định tại Điều 1.
- Các hàng hoá do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại. .
- Cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc thanh toán, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.
ĐIỀU 7: PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
7.1. Phạt chậm tiến độ giao hàng :
Nếu đến hạn giao hàng, Bên Bán không giao hàng cho Bên Mua theo hợp đồng quy định (trừ lý do thiên tai, lũ lụt, động đất,...), Bên Bán sẽ chịu phạt cho Bên Mua 01% tổng trị giá trị hợp đồng cho 01 ngày chậm giao hàng nhưng không phạt quá 05 ngày. Nếu chậm giao hàng quá 05 ngày, bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phạt 10% giá trị hợp đồng.
7.2. Phạt chậm thanh toán
Nếu Bên Mua thanh toán không đúng theo hợp đồng quy định. Bên Mua sẽ chịu phạt cho Bên Bán 01% tổng giá trị hợp đồng cho 01 ngày thanh toán chậm nhưng không quá 05 ngày.
Trong trường hợp hàng hóa như quy định trong bản hợp đồng Bên Mua không có quyền từ chối nhận hàng. Nếu từ chối nhận hàng Bên Mua sẽ phải bồi thường cho Bên Bán 100% tổng giá trị của hợp đồng.
ĐIỀU 8: BẢO HÀNH
Bên B có trách nhiệm bảo hành thiết bị Camera không dây và Đầu ghi trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định bảo hành của Nhà Sản xuất.
Địa điểm bảo hành: tại Công ty TNHH Công Nghệ Số D&T Toàn Cầu
Trách nhiệm bảo hành không bao gồm các trường hợp sau đây:
- Thiết bị không do bên B cung cấp
- Sử dụng thiết bị không đúng hướng dẫn
- Thiết bị hư hỏng do tác động từ bên ngoài như: Rơi vỡ, thiên tai, sấm sét, cháy nổ, côn trùng phá hoại, thấm nước... và các tác động vật lý đến thiết bị..
ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng, quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời thông báo cho nhau để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Trường hợp không giải quyết được phải đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết, quyết định của toà án là bắt buộc cho hai bên, chi phí bên có lỗi chịu.
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và tự động được thanh lý khi hai bên hoàn thành các trách nhiệm của mình theo quy định trong hợp đồng.
Hợp đồng được làm thành 06 bản, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản, có giá trị như nhau.