- Hố sát trùng trước khi vào chuồng và biển báo quy định với khách hàng.

- Nền chuồng: Không trơn, dễ thoát nước, khô dáo dễ làm vệ sinh và tiêu độc

- Mái chuồng: có kết cấu 1 hoặc 2 mái, có thể làm bằng mái tôn lạnh. Không bị dột, nát đảm bảo che nắng mưa cho gà.

- Tường chuồng: có thể xây bằng gạch/lưới thép và phải có hệ thống bạt rèm che.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.