Kinh doanh dịch vụ du lịch là một trong những ngành nghề kinh doanh cần xin cấp phép theo luật du lịch. Kinh doanh du lịch lữ hành bao gồm lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa. Quý khách có nhu cầu đăng ký thành lập công ty cổ phần du lịch, Thiên Luật sẽ trợ giúp quý khách hàng trong việc thành lập công ty du lịch lữ hành, hỗ trợ, hướng dẫn xin giấy phép Kinh doanh lữ hành.
Tư vấn pháp luật thành lập công ty cổ phần du lịch

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Theo điều 43 luật du lịch điều kiện doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành “Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.”
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch

1.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
2. Điều lệ công ty cổ phần.
3. Danh sách cổ đông sáng lập.
4. Giấy tờ kèm theo:

Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy chững thực cá nhân hợp pháp khác.
Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ.

Xem thêm: Thủ tục điều kiện thành lập công ty kinh doanh thực phẩm, Thủ tục điều kiện thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm, Thủ tục điều kiện thành lập công ty kinh doanh dược phẩm