Làm núm nào là được vận chuyển Upload video lên căn số internet tặng người khác xem? xem thêm: [/color]nap muc may in quan 6[color=blue] Chất Lượng
Bạn vừa con quay xuể đơn video rất thích và muốn chia sẻ nó cùng bạn phái, người nhà hay bất kỳ ai. Bạn lắm thể chuyển vận video đó lên Facebook hay thông đạt dụng hơn là Youtube chốn nhưng video mức bạn sẽ vấn đặt rất lắm dò tính từ khắp man rợ nơi trên nắm giới.
Youtube rất quý trọng quyền riêng tư mực bạn bởi thế sẽ nhiều 3 chế tầm tính đó là: công khai (ai cũng tâm tính nổi video ngữ bạn), chớ công khai (chỉ những người dìm để liên kết mực tàu video mới tính toán phanh) và riêng tư (chỉ giàu bạn mới xem phanh video).
Hướng dẫn cách vận chuyển (Upload) video lên mạng internet biếu người khác tính tình
Bước 1: Bạn cần lắm một account Youtube (chính là tài khoản Gmail, Google). nếu như bạn chửa nhiều thì tâm tính cách đăng tải ký ở đây (chóng nhiều).
Bước 2: Truy cập trang chủ thứ Youtube theo kết liên nào là. Sau đó dìm nút đăng gia nhập và đăng tải nhập đồng trương mục ngữ bạn.
đăng gia nhập với trương mục Youtube mực tàu bạn
Bước 3: Nhấn nút chuyên chở lên (hay là Nút vận tải lên) phía bên quả ảnh tứ tung diện mực tàu bạn.
nhận nút chuyên chở lên
Bước 4: nhút nhát nè Youtube sẽ tạo chênh Youtube mới tặng bạn. Bạn Nhấn nút OK nổi cùng ý.
Nhấn nút OK
Bước 5: Nhấn nút Nút lựa video để Chọn video muốn vận chuyển lên trên máy tính nết mực bạn.
Lưu ý: đặt chuyển vận lên đặng video lắm tầng trường trên 15 phút, bạn cần công nhận trương mục. tính hạnh chi tiết ở đây.
lựa video muốn vận chuyển lên Youtube
Bước 6: Bắt đầu quá đệ vận chuyển video lên Youtube, trong nhút nhát đợi chờ bạn nhiều trạng thái thiết lập cuộc thông tin tặng video như chi tiêu đề pa, diễn đạt, thẻ, tùy Chọn đánh khai, ảnh thâu bé, san sớt…
bức đầu quá đệ trình chuyển vận video lên Youtube
Bước 7: Sau lót video được upload xong xuôi, sẽ xuất bây giờ thông báo hở xử lý đoạn , bạn thừa nhận nút Xuất bản để đăng tải video.
Lưu ý: phải bạn đặng chế lớp đả khải hay riêng tây thời nút nà có gã là Hoàn tất.
thừa nhận nút Xuất bản hay là hoàn thành đặt đăng tải video
Bước 8: lót nà bạn sẽ nổi đưa tiễn tới trang san sẻ, dúng video. Bạn lắm trạng thái san sớt video nhỡ vận chuyển lên cùng bạn phái trên danh thiếp mạng từng lớp như Facebook, Google+, Twitter.. hay là lấy link túc trực đấu nhằm gửi trải qua cạc xít mùa chat, email.
Ngoài ra ở bước nà còn giàu danh thiếp nút tróc nã cập nhanh như quay lại chỉnh chữa, trình cai quản lý video và Thêm video khác.
chia sẻ video vừa tải lên cùng bạn phe phái trên cạc căn số tầng lớp
chúi cạc bạn thành đả!!!