Đối với gà mới nở, bạn có thể lật hậu môn gà con lên xem. Nếu trong hậu môn có nốt nổi lên to như hạt gạo thì đó là gà trống còn nếu hậu môn không có nốt hoặc bị lõm xuống thì đó là gà chọi mái.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.