Một cái đồng hồ có thể chống nước trong thời gian bao lâu,có dài lâu được không ?

Nếu đồng hồ bạn lắm núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc , hãy bảo đảm chắc đứt là bạn đã cheap cialis overnight delivery căn vặn chặt chẽ nó cả lùng trước buổi dung xuống nước. còn đừng nước sẽ vào theo đường trôn ốc này.
chi như mọi thứ trong thế cục , không lắm một chiếc cùng hồ nào nhiều thể chống chịu nước được mãi mãi.
• chẳng bao giờ nhúng nước những chiếc với hồ nam nhiều thể chịu để nước ở nhiệt cữ cao vào trong nước nóng (bởi vì những chiếc doăng bằng cao su sử dụng được chống nước giàu thể bị biến dạng bởi nhiệt). Khiến bạn phải đem đến cơ sở biểu hành thay chúng.
• buổi bơi ở biển (hoặc nơi có khoảng mặn cao), hãy rửa sạch cùng hồ bằng nước ngọt đặt tránh bị han, nằm mộng màu.
• Nếu với hồ bạn nhiều núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc, hãy đảm bảo hẳn chắc là bạn đã vặn chặt đẹp nó hết tìm kiếm trước lát dung xuống nước. còn chả nước sẽ vào theo đường trôn ốc này.
• chả đặt căn vặn hoặc ấn nút chốc ở dưới nước và phơi cùng hồ ở nhiệt tìm kiếm cao. Nước sẽ vào theo đường dời rượu cồn đó .
• Đọc kỹ danh thiếp tinh tường số phắt với hồ của bạn đặt biết đặt các đặc tính cơ bản của nó.mazda binh phuoc

• Nếu đồng hồ bạn giàu núm chỉnh giờ kiểu xoắn ốc , hãy đảm bảo rắn chắc đứt là bạn đã cheap cialis overnight delivery căn vặn chém đẹp nó cả kiêng kị trước hồi hương dung xuống nước. còn chẳng nước sẽ vào theo lối trôn ốc này.dong ho nam omega

CÁC vội khoảng CHỐNG VÔ NƯỚC CỦA với HỒ
• tổ chức đo chỉ số chống vô nước của cùng hồ đền để in trên mặt số hoặc khắc vào mặt sau của với hồ. Tùy theo các vùng, lãnh thổ, hãng sản xuất giàu ký hiệu khác nhau.tissot 1853

• Các ký hiệu chúng ta đền gặp nhất là BAR, ATM (chỉ áp suất nước mà cùng hồ nhiều thể chịu đựng đặt )hoặc M (mét: chỉ kiếm sâu dưới nước). Mổi BAR hay ATM tương đương 10 mét ở kiếm sâu dưới mặt nước.
• VD: 5BAR để hiểu là với hồ có khả năng chống vô nước ở từng sâu 50m.
• - Các lý hiệu sau trên cùng hố sẽ cho chúng ta biết đặt chiếc đồng hồ đặt dùng trong dài hợp nào:
• + WATER RESISTANCE: Chống vô nước thông thường - lắm nghĩa là chỉ sử dụng trong trường hợp rửa tay, đi mưa. Không dùng trong rửa xe, tắm vòi sen, bơi lội....
• + 50M WATER RESISTANCE (5 BAR hoặc 5 ATM): được sử dụng các dài hợp thông đền , bơi lội, lặn sông nước ...không dùng được trong lặn biển, chơi thể thao mạnh dưới nước....
• + 100M WATER RESISTANCE (10 BAR hoặc 10 ATM): sử dụng các trường hợp thông đền , bơi lội, lặn vùng sông nước, lặn biển, không đượ sử dụng khi chơi thể thao mạnh dưới nước....
• + 200M WATER RESISTANCE (20 BAR hoặc 20 ATM): dùng các dài hợp thông thường , bơi lội, lặn vùng sông nước, lặn biển, đượ sử dụng khi chơi thể thao mạnh dưới nước....nhưng không đặt dùng lặn biển như người túm ..
• + DIVER'S WATCH 200M: để sử dụng trong mọi dài hợp. Chỉ giàu ở cùng hồ lặn chuyên nghiệp, loại kín biệt và van thoát khí heli. Người lặn phải đem