Gốm sứ Minh Long Gom su Minh Long Cong ty qua tang
Chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng phần lớn những điều chúng ta làm theo phương pháp quản trị thời gian truyền thống mới chỉ là chặt cành lá một cách có hiệu suất, chứ chưa đụng chạm gì đến cái gốc rễ mang tính tương thuộc. Quan hệ tương thuộc đích thực tạo nên sự biến đổi. Trong quản trị thời gian truyền thống, quan hệ tương thuộc về cơ bản chỉ có tính chất giao dịch vụ việc. Quan hệ tương thuộc giao dịch này diễn ra hàng ngày thông qua sựủy quyền, và nó thường có liên hệ với các nguyên tắc quan hệ quần chúng tốt. Nó có thể được tiến hành theo nhiều cách suôn sẻ, có kết quả và làm thỏa mãn cả đôi bên. Nhưng đây chỉ là quan hệ tương tác ở mức độ thấp. Các bên tham gia đều không có sự thay đổi. Ở đây không xuất hiện sự đồng tâm hiệp lực thực sự. Cũng không có điều gì mới được tạo ra. Nhưng thế hệ quản trị thứ tư thì khác hẳn về chất. Nó chuyển từ sự tương thuộc giao dịch sang sự tương thuộc biến đổi, trong đó sự đồng tâm hiệp lực thực sự của mối quan hệ tương thuộc được tạo ra đúng với bản chất phụ thuộc lẫn nhau của nó. Nhờ đó, con người có sự biến đổi. Họ biến đổi. Họ thực sự thay đổi. Họ không biết loại động lực nào được giải phóng trong quá trình giao tiếp. Điều mới mẻ đang được tạo ra và không bên nào kiểm soát điều đó. Nó là sự tương tác giữa những con người được tự do chứ không phải bị kiểm soát. Quan hệ tương thuộc biến đổi là một thế giới hoàn toàn mới; và đó là điều rất cơ bản, là cốt lõi của thế hệ quản trị thứ tư. Trong quan hệ tương tác biến đổi, cách tiếp cận của thế hệ thứ ba gồm sự kiểm soát, hiệu suất, thành tích cá nhân và thời gian tuần tự được