Tờ khai hải quan là gì?
Về định nghĩa, tờ khai hải quan là văn bản mà ở ấy, chủ hàng hoặc chủ dụng cụ phải kê khai đầy đủ thông tin chi tiết về lô hàng hoặc dụng cụ khi tiến hành xuất khẩu, nhập cảng ra vào bờ cõi Việt Nam.

khi một đơn vị có nhu cầu nhập cảng hay xuất khẩu các lô hàng của mình, lên tờ khai thương chính là 1 trong các bước mắt đề xuất thực hành.
Xem thêm: Thủ tục xuất khẩu gỗ keo lại tại Topcargo.vn

Phân luồng tờ khai hải quan
-Luồng xanh: phương pháp tổ chức đều mong muốn được vào tờ khai thương chính luồng xanh. Doanh nghiệp chấp hành phải chăng các quy định của luật pháp về hải quan, miễn kiểm tra chi tiết giấy má và miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa.

-Luồng vàng: thương chính rà soát hồ sơ, miễn rà soát chi tiết hàng hóa. Theo quy định, miễn rà soát thực tế hàng hóa đối với các hàng hóa xuất nhập cảng của chủ hàng chấp hành tốt luật pháp về hải quan, máy móc, vật dụng thuộc diện miễn thuế của Dự án đầu cơ trong và ngoài nước, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu thương mại tự do, hàng hóa thuộc những trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ quyết định.

-Luồng đỏ: thương chính kiểm tra chi tiết giấy má và tiến hành rà soát chi tiết hàng hóa với những mức độ rà soát thực tiễn lô hàng.

rà soát thực tiễn không quá 5% lô hàng: Được tiến hành nhằm Nhận định mức độ tuân thủ luật pháp thương chính của chủ hàng, ví như không có tín hiệu sai phép thì chấm dứt rà soát, ví như có thì tiếp tục kiểm tra cho tới lúc xác định được mức độ vi phạm.

kiểm tra thực tại 10% lô hàng : hàng hóa thuộc diện miễn rà soát thực tế nhưng cơ quan thương chính qua phân tách thông báo phát hiện thấy có dấu hiệu sai phạm, tiến hành kiểm tra ví như không sai phép thì kết thúc rà soát, nếu như có thì tiếp tục kiểm tra

rà soát toàn bộ lô hàng : đối với hàng hóa có chủ hàng rộng rãi lần trái luật về hải quan

Có các loại tờ khai hải quan nào?
Trải qua phổ thông giai đoạn khác nhau, tra tờ khai hải quan đã có các sự thay đổi nhất định. Theo đó, từ tháng 4 năm 2014 trở về trước, những doanh nghiệp xuất nhập cảng phải dùng tờ khai hải quan điện tử được in theo cái trực tiếp từ phần mềm hải quan để thuận tiện tra cứu tờ khai hải quan bằng hình thức online.

Còn ở thời điểm hiện tại, việc khai báo tra cứu tờ khải thương chính sẽ duyệt phần mềm VNACCS. Tờ khai thương chính đã có loại mới và những doanh nghiệp xuất nhập cảng sẽ làm theo loại này.

Tuy nhiên, Hiện giờ, 1 số chi cục hải quan vẫn đang sử dụng bí quyết cũ đối với tờ khai phi mậu dịch. Theo đấy, người đại diện của công ty đi khai thương chính sẽ sắm tờ khai giấy tại chi cục hải quan. Tiếp theo, các ô có liên quan cần điền sẽ phải điền bằng tay. .

Hiện tại, lúc sử dụng phần mềm VNACCS, người khai sẽ dùng tờ khai điện tử để kê khai hàng hoá. Hay đề cập cách khác, việc kê khai thông báo về lô hàng sẽ được in trực tiếp từ phần mềm của chi cục thương chính.
Xem thêm: Biểu phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu