Hiện giờ tục lệ ăn cỗ ba ngày mở mang như vậy không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy người nào đi. Tang chủ cám ơn qua những dụng cụ thông tin đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.
Việc cúng cơm thường ngày, duy trì chí ít đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì đến tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không thống nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau lúc chôn.
Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “Ngu” nghĩa là “yên”, tức thị ba lần tế lễ cho im hồn vía, theo “Thọ mai gia lễ” thì lúc chôn xong, rước linh bài về đến nhà tế sơ ngu. làm cho sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm cho lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) làm cho lễ tam ngu.

https://langmodadep35.com/mo-cua-ma-va-nghi-thuc-cung-nhu-the-nao-cho-dung-phong-tuc/
một vài điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì
Thứ nhất: Về thời gian chiêu hồn thì chẳng hề hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta khiến vậy để cho hồn mai sớm tập kết lại mà thôi, Vì thế với những người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên làm thêm 1 lần vào ngày thứ 7 sau lúc nhập thổ.
Thứ hai: Về xống áo, trang bị chớ nên đốt ngay lúc chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng lợi ích gì cho linh hồn đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa an táng bên chiêu tập vào ngày tam chiêu, sẽ giúp cho linh hồn theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.
Thứ ba: Không khăng khăng là cây mía khiến cho niêu đâu, mà sử dụng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một chiếc khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn vía được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo 1 chuông gió (điều này ít lúc có người làm) vì vong hồn còn chưa hội đủ hồn phách nên chẳng thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).
Thứ tư: Con gà không hề là kiếm tìm đại một con gà mới lớn là mở cửa mả được, mà nên tìm kiếm một con gà trống vừa tập gáy, sau lúc dẫn gà đi quanh chiêu mộ 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn mai hội lại chứ không hề dẩn đi vòng vèo làm gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó mà lại không thấy, mẫu vô nghĩa thì lại thật lực mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tục không bị chi phối chứ không hề tìm đại 1 con gà là đúng.
Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ khi xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong áo quần người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi Do đó người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa áo quần rất hãn hữu, thỉnh thoảng chỉ có một vài bộ chôn theo người mất mà thôi, Ngày nay nên khiến là sử dụng một bộ quần áo nào người đấy còn sống hay mặc nhất rồi toá ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải đó rãi ra trục đường làm định hướng cho vong linh biết con đường mà về lại nhà.