Không ai có thể khẳng định chỉ nhờ vào yếu tố không bắt buộc giao dịch qua sàn là có thể minh bạch thị trường, nếu việc đầu tư không tính toán kỹ lưỡng, chạy theo bầy đàn, thấy kinh doanh có lời tìm mọi cách huy động mọi nguồn vốn, kể cả vay ngân hàng hoặc vay lãi suất cao sẽ dễ dẫn đến những rủi ro khó tránh khỏi hoặc bị lừa khi đầu tư không đúng chỗ.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi về các sàn phẩm bất động sản của chúng tôi tại https://sunlandsg.vn/sieu-thi-dia-oc...h-0932402589-2

Chủ đầu tư cũng cần đưa ra những yêu cầu bắt buộc về thông tin phải công khai, rõ ràng, cụ thể trên phương tiện truyền thông rộng rãi để người dân tiếp cận sản phẩm.
Người tiêu dùng luôn phải là nhà thông thái, cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư vào bất động sản.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi về các sàn phẩm bất động sản của chúng tôi tại https://sunlandsg.vn/sieu-thi-dia-oc...ng-do-xuan-hop

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, tỷ trọng bất động sản trong tổng của cải xã hội ở các nước tuy mức độ có khác nhau nhưng thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi nước.

Có thể nói sự phát triển của thị trường bất động sản có tác động lan tỏa trên nhiều phương diện đối với hoạt động của một quốc gia, vì vậy nhiều nước trên thế giới coi lĩnh vực bất động sản là một trong những đầu kéo của nền kinh tế.Xem thêm các bài viết của chúng tôi về các sàn phẩm bất động sản của chúng tôi tại https://sunlandsg.vn/sieu-thi-dia-oc...-venica-quan-9
Thị trường bất động sản Việt Nam tuy còn non trẻ, nhưng thời gian tới sẽ có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thị trường bất động sản đứng trước những thuận lợi như trên vẫn còn nhiều thách thức phía trước, để thị trường có thể phát triển bền vững, chính quy, minh bạch, cần sự nỗ lực của cả Nhà nước lẫn các tổ chức, cá nhân trong xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, làm ăn chân chính.