Đối với thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ có 02 thủ tục: 1 là, giấy tờ đối với tổ chức chi trả thu nhập thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong Công ty, 2 là giấy tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do cá nhân tự thực hiện. Cụ thể trong bài viết sau đây của Công ty báo cáo thuế Tim Sen:

Đối với tổ chức chi trả thu nhập thực hiện hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người làm việc trong Doanh nghiệp


Tổ chức chi trả thu nhập cần chuẩn bị giấy tờ quyết toán sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ vốn.
 • Phụ lục bảng kế chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ vốn.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ vốn.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ vốn.

Đối với cá nhân tự thực hiện giấy tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: khuyến khích cá nhân gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp bản giấy qua đường bưu điện kèm theo bản mềm qua hệ thống Thuế điện tử

Nhằm hạn chế thời giờ, tiết kiệm mức giá đi lại nộp giấy tờ quyết toán thuế, cơ quan Thuế luôn khuyến khích Công ty phối hợp thông báo đến người lao động do Công ty kiểm soát, có thu nhập khá nhiều nguồn, thuộc diện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp giấy tờ bản giấy bởi phương thức gửi qua đường bưu điện đến cơ quan Thuế kèm theo gửi file tờ khai 02/QTT-TNCN lên hệ thống Thuế điện tử Etax, cụ thể:

>>> Xem thêm: Dịch vụ làm báo cáo thuế quý

Những cá nhân lúc tự quyết toán phải chuẩn bị giấy tờ sau

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (bản giấy và bản điện tử), Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN Nếu có đăng ký giảm xuống trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).
 • Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp ấy.
 • Các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) _Bản chụp
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ những tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số chi phí đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Những bước thực hiện lập, gửi file tờ khai 02/QTT-TNCN


Bước 1: Dùng phần mềm HTKK (Hỗ trợ kê khai) hoặc khai trực tuyến trên hệ thống Etax để kê khai đầy đủ thông tin đối với tờ khai quyết toán mẫu số 02/QTT-TNCN (lưu ý: Người nộp thuê ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với người nộp thuế); số tài khoản ngân hàng hóa, tên ngân hàng hóa, chi nhánh ngân hàng đối với hồ sơ hoàn thuế của cá nhân).

Bước 2: Kết xuất ra xml và gửi vào hệ thống Thuế điện tử – Etax tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn. (Người nộp thuê có thể cùng lúc kết xuất .xls để lưu giữ và sửa đổi lúc cần thiết).

Bước 3: In ấn hồ sơ ra bản giấy và ký giấy tờ khai thuế bản giấy.

Bước 4: Người nộp thuế gửi tờ khai quyết toán thuế về cơ quan thuế khu vực nhận hồ sơ quyết toán thuế.

Công ty luật, Công ty Tim Sen sẵn sàng giúp đỡ Quý người tiêu dùng giấy tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mọi trắc trở, vướng mắc Quý người dùng vui lòng liên hệ Công ty Tim Sen để được hỗ trợ nhanh nhất!

CÔNG TY TNHH TIM SEN

 • Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec - 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
 • (028) 71 069 069 - Hotline: 0903 016 246
 • info@timsen.vn