Khi doanh nghiệp muốn được phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án cũng như hoạt động sản xuât kinh doanh, dịch vụ, những công ty cần có đầy đủ các thủ tục môi trường theo :

 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015;
 • Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Giấy tờ môi trường là các giấy tờ liên quan đến những vấn đề môi trường của doanh nghiệp, được thực hiện theo quy định của luật pháp. Những giấy tờ môi trường được lập ra để giám sát, kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

>>> Click để tham khảo dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ doanh nghiệp tại link: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/tong-hop-cac-loai-ho-so-moi-truong-doanh-nghiep

Những hồ sơ môi trường cần thiết cho công ty

1. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Trước lúc đi vào hoạt động xây dựng công trình, những nhà doanh nghiệp tùy từng quy mô, lĩnh vực nghề sẽ tiến hành lập những hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

 • Đánh giá tác động môi trường: áp dụng đối với các dự án quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập lại báo cáo nhận định tác động môi trường khi: không triển khai dự án trong khoảng thời gian 24 tháng bắt đầu từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo nhận định tác động môi trường; thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu tới môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Theo đề nghị của chủ dự án;
 • Lập kế hoạch che chở môi trường (thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường): Cho những công trình đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ không có thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập và đăng ký lại kế hoạch che chở môi trường cho công trình đầu tư, phương án sản xuất, buôn bán, dịch vụ trong các trường hợp sau: thay đổi địa điểm; không có triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng tính từ lúc ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được công nhận.2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành công trình

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ chưa tiến hành lập 1 trong hai giấy tờ trên (Đánh giá tác động môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”. Có hai loại:

 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cho những cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường và không 1 trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo nhận định tác động môi trường; Quyết định phê duyệt báo cáo nhận định tác động môi trường bổ sung;

 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cho những cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không 1 trong những văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3. Những thủ tục môi trường khác

Đối với Cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động đã thực hiện những thủ tục môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không có cần thiết thực hiện tiếp tục những hồ sơ sau:

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đi kèm theo 01 trong 03 thủ tục trên, những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những khu chế tạo, buôn bán, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng hóa năm.
Đối với những cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn tất việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Căn cứ Nghị Định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/6/2015 và được hướng dẫn bởi Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực 1/9/2015)

Đối với các chủ nguồn thải CTNH nảy sinh thường hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với các CTNH có chứa đựng những thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định ở QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 kg/năm đối với CTNH có chứa đựng các thành phần nguy hại khác.

 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Thủ tục xin phép xả thải vào nguồn tiếp nhận đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, buôn bán có xả nước thải vào môi trường;
 • Lập báo cáo hoàn thành sau lúc hoàn tất những hạng mục đã cam kết trong những thủ tục môi trường trên lúc dự án đi vào hoạt động;

Việc không thực hiện hay không chấp hành đầy đủ những quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ những thủ tục môi trường, hồ sơ môi trường những cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa…

>>> Tham khảo: Cách quản lý hồ sơ môi trường hiệu quả nhất

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
 • Fax: (028) 3781 8940
 • Website: https://long-hau-70.webself.net/