Thủ tục môi trường là một trong những yếu tố cơ bản cần thiết nhất đối với một công ty dù mới được ra đời hoặc đã đi vào hoạt động. Để tuân thủ đúng các quy định của luật pháp về giấy tờ môi trường, những cá nhân, tổ chức cần nắm bắt và cập nhật các Thông tư, Nghị định thường nhằm giúp giai đoạn hoạt động của công ty trở thành hiệu quả hơn.

>>> Dịch vụ làm hồ sơ môi trường doanh nghiệp: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/tong-hop-cac-loai-ho-so-moi-truong-doanh-nghiepXã hội càng tăng trưởng, những vấn nạn về môi trường lại càng trở thành phức tạp. Trong mọi lĩnh vực, lĩnh vực nghề, người ta đều chú trọng đến khâu bảo vệ môi trường để góp phần hạn chế những nguy hại từ ô nhiễm môi trường lên hệ sinh thái.

Khi giai đoạn công nghiệp hóa trở nên một trong những nguyên nhân hàng hóa đầu gây ô nhiễm, các nhà máy, xí nghiệp lại càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Nhằm bảo đảm những đoàn thể, công ty thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm về môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra những Thông tư, Nghị định chặt chẽ các hồ sơ môi trường trong công đoạn thành lập doanh nghiệp. Hãy cùng Môi Trường Xanh tìm hiểu chính là những hồ sơ gì để có sự chuẩn bị thật cẩn thận cho doanh nghiệp.

>>> Xem thêm pháp lý khu công nghiệp tại link: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/thu-tuc-phap-ly-va-quy-trinh-dau-tu-vao-khu-cong-nghiep-long-hau

Trước lúc hoạt động


Trước lúc đi vào hoạt động, công ty cần chuẩn bị hai hồ sơ chính:

1. Kế hoạch che chở môi trường: vận dụng đối với những dự án sản xuất, buôn bán có quy mô không thuộc vào phụ lục II và IV của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Đánh giá ảnh hưởng môi trường (EIA hay DTM): Đối tượng doanh nghiệp phải lập ĐTM được quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Hoạt động nhưng chưa có hai hồ sơ trên


Nếu đã đi vào hoạt động các chưa chuẩn bị hai hồ sơ trên, tùy thuộc vào ngày thành lập và quy mô, công ty cần bổ sung một trong 2 đề án sau đây:

+Đề án BVMT đơn giản: Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

+Đề án BVMT chi tiết: được ứng dụng cho những cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định ở Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và được quy định cụ thể tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Trong quá trình hoạt động


Lúc công ty đã đi vào hoạt động ổn định, việc cập nhật và thực hiện thường xuyên các hồ sơ môi trường là điều hết sức cần thiết. Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện được những điều sau để bảo đảm mức độ hoạt động hiệu quả:

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường: Đây là một trong những yếu tố cơ bản mà bất cứ cơ sở sản xuất, kinh doanh hay cung cấp dịch vụ nào cũng phải thực hiện nếu thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt: Thiết lập hợp đồng xử lí chất thải sinh hoạt với công ty có chức năng thu gom và xử lý.

Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp: Lập hợp đồng xử lí chất thải công nghiệp với doanh nghiệp có chức năng thu gom và xử lý.

Đăng ký sổ chủ nguồn thải, hợp đồng xử lý và báo cáo kiểm soát chất thải nguy hại (CTNH): những cơ sở sản xuất, buôn bán, hay cung cấp dịch vụ có hoạt động có nảy sinh CTNH cần phải đăng kí sổ chủ nguồn thải, lập hợp đồng xử lí chất thải nguy hại và báo cáo quản lí CTNH định kì theo đúng trình tự của Bộ.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không có cần thiết thực hiện bước này gồm:

  • Cơ sở nảy sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;
  • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng hóa năm với tổng số lượng không có quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;
  • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Xin cấp giấy phép và báo cáo khai thác nước ngầm: khi có nhu cầu khai thác và dùng nước ngầm với các dự án khai thác nước ngầm có quy mô 10 m3/ ngày đêm và chiều sâu lớn hơn 20m, các doanh nghiệp cần xin cấp giấy phép và lập báo báo đầy đủ.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xin cấp giấy phép xả thải, báo cáo xả thải: Đối với những tổ chức, công ty đang hoạt động sản xuất, buôn bán cần xây dựng hệ thống xử lí khí thải theo quy định lúc có những hoạt động xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn hơn 5 m3/ngày đêm, được quy định trong Nghị định 201/2013/NĐ. Đồng thời, công ty cần phải xin cấp giấy phép xả thải và lập báo cáo thường để đo lường mức độ thực hiện.

Báo cáo kết quả thực hiện: thêm vào đấy, doanh nghiệp cũng cần phải báo cáo kết quả công trình bảo vệ môi trường thường và cập nhật tình hình liên tiếp đúng theo quy định pháp luật.

Thủ tục môi trường là một trong những điều kiện cần thiết khi thành lập một doanh nghiệp. Những giấy tờ này không chỉ giúp những cơ quan nhận định và đo lường quy trình thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, mà còn là tiền đề giúp định hướng lớn mạnh bền vững, lâu dài cho tổ chức và đoàn thể.

>>> Đọc thêm: Dịch vụ lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp uy tín