Trong năm 2020, theo quy định pháp luật hiện hành ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Dù vậy, trong giai đoạn hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của công ty trong giấy tờ công ty. Vì thế, khi công ty có sự thay đổi về ngành nghề buôn bán vẫn phải thực hiện hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính. Cùng Hoàn Cầu Office theo dõi bài viết dưới đây để biết về các hồ sơ cần có khi đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề nhé.Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Hoàn Cầu Office

Hồ sơ bổ sung, thay đổi lĩnh vực bkinh doanh nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư
Hồ sơ bao gồm

 • Thông tin thay đổi nội dung đăng ký công ty (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực, nghề kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp TNHH và công ty cổ phần)
 • Quyết định về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực, nghề kinh doanh của công ty;
 • Đối với công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng thực đầu cơ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài những hồ sơ nêu trên, đơn vị nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy yêu cầu bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty quy định tại Phụ lục II-18, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Giấy ủy quyền cho Hoàn Cầu Office thực hiện hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Văn bản này không bắt yêu cầu công chứng, chứng thực;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng nhận tư nhân của người được ủy quyền thực hiện giấy tờ (nếu có):
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc thủ tục có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, trong trường hợp lĩnh vực kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì công ty được quyền đăng ký bổ sung trước, sau ấy khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo những điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.
 • Đối với lĩnh vực kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho ngành nghề hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, công ty xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ như: Giấy phép của ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, Thống kê vốn đầu tư của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại theo quy định,…)
 • Đối với ngành nghề bkinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: công ty phải đảm bảo trong giai đoạn hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên doanh nghiệp nộp kèm hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).Hồ sơ, thủ tục cần thiết khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty (thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề, nghề kinh doanh và giấy tờ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện song song 1 lúc)

>>> Xem thêm về dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Hoàn Cầu Office: https://hoancauoffice.vn/bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh/

Vậy là Hoàn Cầu Office đã cung cấp cho bạn 1 số thông tin cần thiết trong việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hi vvọng những thông tin trên sẽ có ích cho bạn trong việc kinh doanh.

>>> Xem thêm tại: https://hoancauoffice.vn/