Mặt khác, chức năng kinh tế cho du lịch có liên quan đến vai trò của con người như là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội. Nó góp phần vào việc phục hồi sức khỏe cũng như khả năng lao động và đảm bảo tái sản xuất mở rộng lực lượng lao động với hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Chức năng kinh tế của du lịch còn thể hiện ở dịch vụ du lịch – một ngành kinh tế độc đáo, ảnh hưởng đến cả cơ cấu ngành và cơ cấu lao động của nhiều ngành kinh tế. Chính vì vậy, dịch vụ du lịch là cơ sở quan trọng kích thích sự phát triển kinh tế, là nguồn thu ngoại tệ của nhiều nước.


Bảng 2.3: Phân bố Số người sinh sống và làm việc ở An Giang. Cũng chính vì nhiều dân tộc thiểu số nên An Giang có nhiều lễ hội chùa chiền người thiểu số rất đặc sắc.
Các khu chùa chiền, địa điểm du lịch tâm linh ở An Giang cũng được nhiều người ghé đến và cầu bình an.
Ví dụ: Hàng năm, thánh đường tổ chức các ngày lễ lớn: lễ sinh nhật Giáo Chủ Mohamet vào ngày 12/3 Hồi lịch, lễ Roja hay còn gọi là lễ hành hương đến thánh địa La Mecque vào ngày 10/12 Hồi lịch…nối liền theo lễ Ramadan từ 1-30/9. trong những ngày lễ lớn này, người Chăm tề tựu về thánh đường rất đông và hành lễ theo đúng nghi thức của đạo.


Đơn vị hành chính Diện tích (km2) Dân số (người) mật độ
(người/km2)
Tổng số 3.535,51 2.194.218 621
Thành Phố Long Xuyên 115.31 270.059 2.342
Thị xã Châu Đốc 104.64 115.030 1.099
Huyện An Phú 217.65 184.155 846
Huyện Tân Châu 170.33 162.198 952
Huyện Phú Tân 327.89 240.711 734
Huyện Châu Phú 450.90 248.164 550
Huyện Tịnh Biên 355.43 120.850 340
Huyện Tri Tôn 600.30 122.090 203
Huyện Châu Thành 355.06 175.613 495
Huyện Chợ Mới 369.29 365.296 989
Huyện Thoại Sơn 468.71 190.052 405
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê


Số người lưu trú An Giang cư trú dọc theo trục lộ giao thông, dọc hai bờ sông, kênh, rạch, tập trung ở các trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa lớn, một số còn lại không sống trên bờ mà họ sống dưới các ghe, nhà bè họp thành làng nổi trên sông - một loại hình độc đáo ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
dân tộc và các yếu tố khác tại An Giang. Xem thêm: du lịch núi Cấm An Giang thu hút khách du lịch đến từ trong nước và quốc tế
An Giang là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của 4 vùng miền kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Đồng bào các tộc người sống hòa bình với nhau, đều có truyền thống lao động cần cù sáng tạo. Tuy nhiên mỗi dân tộc lại có những phong tục tạp quán sinh hoạt sự tiếp nối riêng, phong phú và đặc sắc. Đây chính là yếu tố hổ trợ nhưng không kém phần quan trọng, tạo nên bản sắc văn hóa riêng, hấp dẫn đối với du lịch của tỉnh.

View more random threads: