Khi theo học trường trường không phải trường công con bạn sẽ có một thuận lợi lớn đó là tiếp cận với tiêu chuẩn học hành cao hơn. Chương trình học thuật của các trường trường không thuộc hệ thống trường công thường nghiêm ngặt hơn so với các trường công lập, và học sinh có thể phải đáp ứng nhiều tiêu chí để giữ được điểm trung bình tốt. Theo điều khoản giáo dục năm 2001 từ trung tâm quốc gia về thống kê giáo dục:” Các trường trung học tư thục thường có yêu cầu tốt nghiệp cao hơn so với các trường trung học công lập. So với các trường công lập, các trường trường không phải trường công yêu cầu nhiều môn học hơn (trong các chương trình trung học 4 năm).
Khi du học các trường top đầu của Mỹ, nhất là các đại học thuộc hệ thống IVY học sinh cần có chứng chỉ SAT. Luyện thi SAT tại HCM và Đà nẵng, Hà Nội có một số trung tâm tốt, bộ đề chuẩn, theo kịp các đề thi mỗi năm nên học sinh theo học nhiều.

Đối với một số trường không thuộc hệ thống trường công, các hoạt động ngoại khóa là những điều kiện tiên quyết để tốt nghiệp cũng như làm cho trải nghiệm trung học của học sinh trở nên tuyệt vời hơn. Sự thúc đẩy để đạt được tiêu chuẩn cao hơn thường làm cho thành tích học tập của học viên được nâng cao. Trong một báo cáo NAEP gần đây, người ta thấy rằng “học sinh trong các trường tư nhận được điểm số cao hơn đáng kể so với mức trung bình quốc gia ở các lớp 4,8,12. Nói chung, một học viên có cơ hội theo học trường trường không thuộc hệ thống trường công sẽ có nhiều khả năng đạt được mức thành tích học tập cao hơn. Chọn dịch vụ cố vấn học thuật tại đây.
Các trường danh giá nhận tài trợ đến từ cả 3 nguồn : liên bang, tiểu bang và địa phương. Chính quyền các tiểu bang thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan tới hầu hết các chính sách của các trường, cũng như tài trợ và có chính sách ưu đãi về thuế cho các trường học. Chính quyền liên bang sẽ tài trợ cho các tiểu bang và học khu nào đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu của liên bang.

Trong năm học 2010-2011, có khoảng 98,000 trường được đánh giá cao trên khắp nước Mỹ với tỷ lệ học viên theo học chiếm khoảng 88%. Thông thường những trường không phải trường tư được chia thành 3 cấp:
- Tiểu học (từ mẫu giáo đến lớp 5 hoặc 6).
- Trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9.
- Trung học phổ thông từ lớp 9-12 hay từ lớp 10-12, tùy theo bang.
Tại hầu hết các bang, học sinh trung học phổ thông công lập phải dự kỳ thi được chuẩn hóa của bang để được công nhận tốt nghiệp.

Có khoảng 30,900 tư thục tại Mỹ với 5,1 triệu học viên theo học. Các tư thục là trường không phụ thuộc vào chính phủ cả về tài chính và quản lý. Nguồn tài chính của trường phần lớn là từ học phí của người theo học, ngoài ra còn từ các nguồn tài trợ và đóng góp khác. Có nhiều trường không phải trường công do các tổ chức tôn giáo tài trợ và điều hành. Những trường không phải trường tư chia thành nhiều cấp độ khác nhau, một số trường có lớp từ chuẩn bị vào mầm non cho đến lớp 12, trong khi một số trường khác là từ mầm non đến lớp 8