EEA là gì?

Liên minh tập đoàn sử dụng Ethereum (Enterprise Ethereum Alliance – EEA) đang thu hẹp khoảng cách giữa các tổ chức và các ứng dụng của công nghệ blockchain công khai và riêng tư.Theo trang web Enterprise Ethereum Alliance (EEA), liên minh này là một tổ chức tiêu chuẩn do thành viên điều hành với điều lệ là phát triển các thông số kỹ thuật blockchain mở nhằm thúc đẩy sự hài hòa và khả năng tương tác cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới.Xem thêm: Các ứng dụng của Ethereum

Thành viên của cộng đồng toàn cầu EEA gồm các nhà lãnh đạo, người chấp nhận, nhà đổi mới, nhà phát triển và doanh nghiệp những người hợp tác để tạo ra một trang web mở, phi tập trung vì lợi ích của mọi người.

Về bản chất, EEA là không gian để các tổ chức chia sẻ kiến thức và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi giao thức Ethereum giữa các bên thanh toán tổ chức.

Một số thành viên sáng lập của nó là Accenture, EY, Ethereum Foundation, một tập đoàn ngân hàng (bao gồm BBVA và Santander) và các công ty chủ chốt khác trong các ngành công nghiệp khác nhau.

EEA stack

Một trong những tài liệu đầu tiên tôi tìm hiểu khi nghiên cứu EEA là cách liên minh thúc đẩy chồng kiến trúc của mình. Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng là phải hiểu các giao thức, phần mềm và dApps khác nhau sẽ giao tiếp với các blockchain khác và với nhau như thế nào.

Bạn có thể thấy chồng kiến trúc được đề xuất của EEA bên dưới trang web của liên minh.

Cá nhân tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của EEA stack là thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi blockchain Ethereum bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận và mở rộng hơn.Tại cơ sở của stack, chúng tôi có các giao thức mạng đang được sử dụng. Tại thời điểm viết, chỉ có một giao thức công cộng, giao thức Ethereum, là có sẵn. Trên giao thức mạng, chúng tôi có các cơ chế sổ cái và đồng thuận trong lớp blockchain cốt lõi.

Stack cho thấy nhiều thuật toán có thể được sử dụng (PoW, PoA, dBFT, v.v.) với mục tiêu tăng số lượng các giải pháp lưu trữ cả on-chain và off-chain để tăng tốc độ trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật cao. Việc thực thi được thực hiện thông qua máy ảo Ethereum (EVM) hoặc thông qua các hợp đồng đã thỏa thuận trước.

Lên một cấp độ khác, chúng ta sẽ được thấy cách mà các doanh nghiệp giao tiếp với các giao thức khác nhau. Nó có thể thêm bất kỳ số lượng tính năng nào như tăng tính tập trung, quyền riêng tư hoặc bất kỳ kiểm tra cấp phép nào khác. Về bản chất, EEA có thể giới thiệu các giải pháp blockchain riêng tư mà bằng cách nào đó tương tự với chức năng của Ethereum.Xem thêm: hướng dẫn trade bittrex

Trong hai cấp độ trên, chúng ta thấy cả các công cụ và ứng dụng tương ứng. Nói tóm lại, các công cụ được các nhà phát triển sử dụng để tạo điều kiện giao tiếp giữa các ứng dụng và lớp blockchain, chẳng hạn như ví hoặc thư viện tích hợp. Trong lớp ứng dụng, các ứng dụng như token tiêu chuẩn (ERC), quản lý danh tính hoặc Dịch vụ tên Ethereum (ENS) tồn tại dưới dạng chương trình (hợp đồng thông minh).

Các use case được đề xuất

Có một số use case được đề xuất bởi EEA để tạo thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ blockchain.

Những trường hợp đáng chú ý nhất có thể được tìm thấy trên GitHub là:

• Thanh toán quốc tế
• Nền tảng hợp đồng thông minh cấp quốc gia
• Điều chỉnh cross-value
• Quản lý thanh khoản chứng khoán
• Hệ thống bỏ phiếu ẩn danh

Với việc giới thiệu các mô-đun định trước để áp dụng toàn bộ stack phát triển, có thêm một động lực cho các công ty theo đuổi công nghệ này. Việc thi hành không chỉ trở nên dễ dàng hơn với nhiều use case đã được chứng minh, mà các tổ chức cũng có tài liệu chất lượng được phát hành bởi các thành viên EEA theo ý của họ.

Nói tóm lại, Enterprise Ethereum Alliance đang thu hẹp khoảng cách giữa các tổ chức và các ứng dụng của công nghệ blockchain công khai và riêng tư.