Sunshine Crystal River - Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 3 cơ quan trong việc xây dựng và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp. Điều này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn đang được xem xét sửa đổi, quan hệ lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến, phát triển và hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.Sunshine Crystal River Ciputra - Thế mạnh trong việc đầu tư như thế nào

Để những cam kết trong các chương trình trở thành những hoạt động thực sự hiệu quả trên thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quan tâm một số nội dung sau:

Một là, ngay sau buổi ký kết, mỗi bên cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp ở tất cả các cấp.

Hai là, hằng năm phải cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên, của cả ba bên; cần phân công, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và có đánh giá kết quả hằng năm để kịp thời rút kinh nghiệm quá trình triển khai.

Sunshine Crystal River Ciputra - Ba là, việc phối hợp phải trên tinh thần hợp tác, cùng chung trách nhiệm, cùng hướng tới lợi ích chung của đất nước, của người lao động và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc bảo vệ lợi ích ngành, không quan tâm đến lợi ích chung và nguyện vọng của số đông.

Bốn là, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, chính sách liên quan đến việc làm và quản lý lao động nói riêng; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình quan hệ lao động và việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tình hình tranh chấp lao động, đình công; cung cấp về các chủ trương chính sách, pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực lao động, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng tham gia tố tụng lao động, dân sự và giải quyết tranh chấp lao động, đình công cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác pháp luật.

Nguồn tham khảo bài viết: http://isunshinecity.com/sunshine-crystal-river