Vấn đề vê mua bán chung cư Usilk City Sông Đà Thăng Long
Sau bao lần hội họp hội những người mua chung cư tại Usilk City, Thực chất ai cũng hiểu chúng ta tiên phong để giải quyết vấn đề liên quan 3 trong 1 bởi Cánh cửa 3 lần khóa, cho dù mở được 1 khóa cũng vô dụng, bắt buộc phải mở cả ba khóa, Chìa khóa đầu tiên là Ngân Hàng: ngân hàng phải rót vốn cuuws chung cư Usilk City, nhưng tài sản đảm bảo của Sông đà có đáp ứng được không - Khách hàng đóng thêm tiền, tức là tự mình cứu mình, nhưng vấn đề đặt ra là: cứu hay chết lần nữa nếu không mở nốt khóa cánh cửa chủ đầu tư -Sông đà Thăng Long cần vốn để tiếp tục triển khai dự án, Nhưng lấy vốn ở đâu, hay tất cả các tài sản của Sông đà Thăng Long đang chuyển đi đâu chứ không vào dự án chung cư usilk City. Nều như bậy thì cũng không giải quyết được vấn đề.
Trong các buổi họp chúng tôi những người đã mua bán chung cư Usilk City đặt ra vấn đề: làm sao để mở khóa được cả 3 vấn đề cùng một lúc.
Các biện pháp tháo gỡ cũng được bàn thảo chi tiết với quyết tâm cao, như treo băng rôn phản đối, kêu cứu trên báo đài, gửi đơn kiện lên thành phố, nếu cần lên cả chính phủ Kiện cáo mãi cũng không xong vì tất cả đều vướng này vướng nọ, mà bán chung cư usilk city thì cũng không ai mua, nhưng có tiền mua biết đâu lại hay, vì giá rẻ.
Trên lý thuyết bài toán này có thể giải được, nhưng ẩn số chủ đầu tư song đa thăng long không thể giải đáp,vì chủ đầu tư còn tài sản nữa đâu mà giải quyết Càng cố thúc ép thông qua băng rôn, báo đài, biểu tình, kêu cứu tôi sợ rằng chỉ ra toàn xơ bã lẫn lộn và ngày càng tồi tệ tạo điều kiện cho việc tham ô, hối lộ mà thôi. Lý do là do luật bất động sản lỏng lẻo, luật chồng chéo, quản lý chưa nghiêm, cũng như năng lực là dấu chấm hỏi.
Khách hàng đã mua bán chung cư Usilk City cũng cần đoàn kết để giải quyết, chứ cư kiểu thôi kệ chúng ta sẽ chết.