Thời trang trẻ em xuất khẩu - Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã chụp ảnh những người mặc trang phục có màu khác nhau và sau đó, yêu cầu nhóm người tham gia đánh giá mức độ hấp dẫn của họ....